Αλλαγή ματιού κεραμικής εστίας κουζίνας SCHAUB LORENZ

Πίνακας Περιεχομένων

                                                                                                                        Τηλ 6992340589

 

Δεν ανάβει το μάτι της κεραμικής κουζίνας SCHAUB LORENZ διενεργείται διάγνωση της βλάβης με τις απαραίτητες ωμικές μετρήσεις.Εάν το μάτι είναι η αιτία προχωρούμε στην αλλαγή του ματιού της κεραμικής εστίας SCHAUB LORENZ.

Δεν ανάβει το μάτι της εστίας SCHAUB LORENZ και η βλάβη είναι στο μάτι; Τότε αλλάζουμε το μάτι της κουζίνας SCHAUB LORENZ. Τεχνικός ΤΗΛ 6992340589.
 
Αλλαγή  ματιού κεραμικής εστίας SCHAUB LORENZ.Αλλαγή ματιού κουζίνας SCHAUB LORENZ.Εξειδικευμένος τεχνικός.ΤΗΛ 6992340589.Διαθέτουμε τους πιο κινήσιμους κωδικούς κεραμικών εστιών παρακαταθήκη καθώς και μαντεμένιων εστιών.Για κάθε βλάβη η πρόβλημα ματιού κεραμικής εστίας νέου τύπου ή μαντεμένιες εστίας παλαιού κλασικού τύπου οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την επισκευή της οικιακής σας συσκευής SCHAUB LORENZ.Οι κεραμικές εστίες χωρίζονται σε κεραμικές εστίες μονής ζώνης και κεραμικές εστίες διπλής ζώνης.Στις κεραμικές εστίες διπλές ζώνης υπάρχουν η εσωτερική ζώνη και η εξωτερική ζώνη με διαφορετικές ωμικές αντιστάσεις η κάθε ζώνη.Ο διακόπτης ή η πλακέτα πρώτα ενεργοποιεί την εσωτερική ζώνη και μετά εάν επιθυμούμε εμείς περισσότερη θέρμανση δίνουμε εντολή  να ενεργοποιηθεί η  εξωτερική ζώνη.
 

Δεν ανάβει το μάτι της κεραμικής εστίας SCHAUB LORENZ

 
Εάν κοπεί το νήμα της αντίστασης σε μία από τις ζώνες τότε εάν το μάτι είναι διπλό δεν λειτουργεί μία από τις δύο ζώνες. Εάν είναι μονής ζώνης τότε το μάτι δεν θα λειτουργεί καθόλου.Το μάτι μπορεί να μην λειτουργεί σε όλες τις ζώνες εάν έχει πρόβλημα ο διακόπτης  η πλακέτα  η καλωδίωση η ο διακόπτης ασφαλείας που έχει η εστία κοντά στους ακροδέκτες.
 
Στις κεραμικές εστίες μονής ζώνης έχουμε τις παρακάτω διαμέτρους εστιών.αλλαγή ματιού κεραμικής εστίας SCHAUB LORENZ
16,5 cm
18 cm
20 cm
21,5 cm
23 cm
 
Στις κεραμικές εστίες διπλής ζώνης έχουμε τις παρακάτω διαστάσεις εστιών.
Εσωτερική διάμετρο                   Εξωτερική διάμετρο
        9,5 cm                                                20 cm
       12,5 cm                                               20 cm
       14 cm                                                  21,5 cm
       15,5 cm                                               23 cm
       14 cm                                                  23 cm
 

Αλλαγή μαντεμένιου ματιού  εστία ηλεκτρικής κουζίνας SCHAUB LORENZ

Στα μαντεμένια μάτια όπως και στα κεραμικά μάτια εάν κοπεί το νήμα της Αντίστασης δεν λειτουργούν.Τα μαντεμένια μάτια μπορεί να παρουσιάζουν και διαρροή ρεύματος από την αντίσταση προς το σώμα της ηλεκτρικής συσκευής με αποτέλεσμα να πέφτει ο αντιηλεκτροπληξιακός ρελές όταν ανοίγουμε το διακόπτη για να λειτουργήσει η εστία.
Οι μαντεμένιες εστίες SCHAUB LORENZ χωρίζονται σε εστίες με στενό στεφάνι και σε εστίες με φαρδύ στεφάνι.Το στεφάνι είναι από ανοξείδωτο μέταλλο γύρω-γύρω από το μαντεμένιο μάτι.Σαν λειτουργία έχει να αποτρέπει την εισροή νερού ή βρωμιάς στο εσωτερικό της ηλεκτρικής κουζίνας SCHAUB LORENZ.
 
Οι μαντεμένιες εστίες  έχουν τις παρακάτω διαστάσεις.ΑΛΛΑΓΉ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΜΑΤΙΟΥ SCHAUB LORENZ
8,5 cm
11,5 cm
15,5 cm
18,5 cm
23 cm
 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ