Δεν δουλεύει δεν ανάβει ο ηλεκτρικός φούρνος ELCO

Πίνακας Περιεχομένων

Δεν λειτουργεί ο ηλεκτρικός φούρνος ELCO της κουζίνας. Τηλ 6992340589.Τεχνικός αναλαμβάνει άμεσα την επισκευή του ηλεκτρικού σας φούρνου   για κάθε πρόβλημα η βλάβη που αντιμετωπίζεται όπως στην περίπτωση που δεν δουλεύει δεν ανάβει ο ηλεκτρικός φούρνος ELCO . Αναλαμβάνουμε τις επισκευές οικιακών συσκευών σε περιοχές κοντά στην έδρα μας για την αμεσότερη εξυπηρέτηση σας. Αυτή η επιλογή σε συνδυασμό με την παρακαταθήκη ανταλλακτικών, μας δίνει τη δυνατότητα της άμεσης εξυπηρέτηση σας.Η εταιρεία μας βασίζεται σε έμπειρους τεχνικούς με συνεχόμενη κατάρτιση πάνω στις νέες καινοτομίες των εταιρειών παραγωγής οικιακών συσκευών.
Δεν λειτουργεί ο ηλεκτρικός φούρνος ELCO

Βλάβη πρόβλημα δεν ανάβει δεν λειτουργεί ο ηλεκτρικός φούρνος ELCO κουζίνας .

Μία από τις συχνότερες βλάβες στον ηλεκτρικό φούρνο είναι όταν o φούρνος δεν λειτουργεί καθόλου . Ο ηλεκτρικός φούρνος ELCO δεν λειτουργεί καθόλου στις παρακάτω περιπτώσεις.
  • Πρόβλημα στην καλωδίωση ή στην ασφάλεια καθώς και πρόβλημα γενικότερα στον πίνακα του σπιτιού δεν επιτρέπει στον φούρνο να λειτουργήσει καθόλου.

Πολλές φορές μία ασφάλεια μπορεί να έχει χαλάσει από την άνοδο της θερμοκρασίας στις επαφές της από τα πολλά χρόνια λειτουργίας με αποτέλεσμα να διακόπτει την παροχή τάσης προς την ηλεκτρικό φούρνο.
Αυτό μπορεί να συμβαίνει επίσης και από την καλωδίωση σαν συνέπεια της πολύχρονης λειτουργίας.Τα καλώδια ζεσταίνονται και ιδιαίτερα οι κλέμες που είναι τοποθετημένα. Η εξωτερική τους μόνωση μπορεί να λιώσει και να γίνει βραχυκύκλωμα. Καθώς επίσης ο χάλκινος αγωγός του καλωδίου λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και της κακής επαφής σε κάποια σύνδεση μπορεί να πυρωθεί να κοπεί και να διακόψει το κύκλωμα τροφοδοσίας του ηλεκτρικού φούρνου ELCO με τάση.
  • Πρόβλημα στην καλωδίωση στο εσωτερικό του ηλεκτρικού φούρνου ELCO .

Η καλωδίωση μπορεί να παρουσιάσει φθορά στον ηλεκτρικό φούρνο μετά την πολύχρονη λειτουργία της. Αυτό οφείλεται στην υψηλή θερμοκρασία και στην κακή επαφή στις συνδέσεις των καλωδίων.

  • Δεν λειτουργεί ο ηλεκτρικός φούρνος ELCO λόγω βλάβης στα ασφαλιστικά του ηλεκτρικού φούρνου ELCO.

Σε πολλές κουζίνες οι κατασκευαστές ασφαλίζουν τον ηλεκτρικό φούρνο από υπερθέρμανση με ασφαλιστικά. Εάν κάποια από τα ασφαλιστικά έχει χαλάσει διακόπτεται το ηλεκτρικό κύκλωμα με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί ο ηλεκτρικός φούρνος ELCO .
  • Δεν δουλεύει ο ηλεκτρικός φούρνος ELCO λόγω προβλήματος στο ρολόι του ηλεκτρικού φούρνου ELCO .

Για να λειτουργήσει ο ηλεκτρικός φούρνος ELCO θα πρέπει πρώτα να έχουμε ρυθμίσει το ρολόι του ηλεκτρικού φούρνου ELCO. Εάν για όλες τις άλλες περιπτώσεις βλαβών δεν υπάρχει  πρόβλημα,έχουμε ρυθμίσει το ρολόι και ο ηλεκτρικός φούρνος ELCO δεν λειτουργεί τότε υπάρχει πρόβλημα στην πλακέτα του ρολογιού.
  • Δεν λειτουργεί δεν ανάβει ο ηλεκτρικός φούρνος ELCO λόγω προβλήματος στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο-πλακέτα.

Οι ηλεκτρικοί φούρνοι τα τελευταία χρόνια ελέγχονται από ηλεκτρονική πλακέτα και από αισθητήρια ntc . Πολλές φορές στον ηλεκτρικό φούρνο υπάρχουν δύο και τρεις πλακέτες. Όταν παρουσιάζει βλάβη μία από τις πλακέτες τότε σταματά η λειτουργία του ηλεκτρικού φούρνου ELCO. Αυτή είναι μία ακριβή βλάβη και υπάρχει πιθανότητα το πρόβλημα να είναι σε περισσότερες από μία πλακέτες.
  • Πρόβλημα βλάβη ο ηλεκτρικός φούρνος ELCO δεν λειτουργεί λόγω χαλασμένου θερμοστάτη.

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας σε έναν ηλεκτρικό φούρνο χωρίς πλακέτα γίνεται από τον θερμοστάτη. Σε περίπτωση βλάβης η θερμοστάτη διακόπτεται το ηλεκτρικό κύκλωμα προς τις αντιστάσεις με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί ο ηλεκτρικός φούρνος ELCO. Ο κάθε θερμοστάτης έχει τις δικές του θερμοκρασίες λειτουργίας.
  • Πρόβλημα βλάβη ο φούρνος δεν λειτουργεί λόγω χαλασμένου διακόπτη.

Όταν ο διακόπτης που επιλέγει τα προγράμματα στον ηλεκτρικό φούρνο χαλάσει τότε ο ηλεκτρικός φούρνος ELCO βγαίνει εκτός λειτουργίας. Συνήθως αυτή η βλάβη οφείλεται στην πολύχρονη λειτουργία του ηλεκτρικού φούρνου ELCO.Στους παλιούς ηλεκτρικούς φούρνους οι διακόπτες ήταν κατασκευασμένοι από πορσελάνη και δεν χαλούσαν εύκολα.
  • Ο ηλεκτρικός φούρνος ELCO δεν λειτουργεί λόγω προβληματικών αντιστάσεων.

Προβλήματα παρουσιάζονται και στις αντιστάσεις των ηλεκτρικών φούρνων.Πολλές φορές παρουσιάζεται ωμική ασυνέχεια στις αντιστάσεις.Δεν κλείνουν κύκλωμα με αποτέλεσμα να μην θερμαίνουν όταν εφαρμόζεται τάση στα άκρα τους.Καθώς επίσης οι αντιστάσεις του ηλεκτρικού φούρνου ELCO παρουσιάζουν διαρροή προς το σώμα του ηλεκτρικού φούρνου ELCO.Αυτό σαν αποτέλεσμα έχει την πτώση του αντιηλεκτροπληξιακού.

Τεχνικός ηλεκτρικού φούρνου ELCO

Οι παραπάνω βλάβες αντιμετωπίζονται από έμπειρους ηλεκτρολόγους. Η κάθε βλάβη για κάθε μάρκα έχει την ιδιαιτερότητα της και χρειάζεται την προσοχή της. Η εγγυημένη επισκευή της βλάβης η του προβλήματος του ηλεκτρικού φούρνου στηρίζεται στην αξιόπιστη διάγνωση της βλάβης από τον τεχνικό.η αξιοπιστία στην διάγνωση μιας βλάβης εξαρτάται από το επίπεδο του τεχνικού από την ποιότητα των οργάνων μέτρησης που χειρίζεται καθώς και από τα εργαλεία του. Η εταιρεία μας καθημερινά επενδύει σε αυτούς τους τομείς με συνέπεια και μεράκι για τη δουλειά μας. Πρόληψη εάν αντιληφθείτε κάποια δυσλειτουργία στον ηλεκτρικό σας φούρνο και ειδικά εάν αυτή η δυσλειτουργία παρουσιάζεται με πτώση της ασφάλειας ή του αντιηλεκτροπληξιακόυ ρελέ τότε λόγω του κινδύνου της ασφάλειας σας επισπεύσετε την κλήση ενός τεχνικού. Η περιοχή Καισαριανή ανήκει στον τομέα που εξυπηρετούμε για την επισκευή ηλεκτρικού φούρνου κουζίνας.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

 

Επισκευή κεραμικής εστίας