Δεν ξεβιδώνει το φίλτρο του πλυντηρίου ρούχων

 

Πίνακας Περιεχομένων

Έμπειρος τεχνικός πλυντηρίων-επισκευή οικιακών συσκευών 6992340589

 
Το φίλτρο στην αντλία μπορεί να μην ξεβιδώνει λόγω χαλασμένου σπειρώματος.Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε και όλη την αντλία εάν η φθορά του σπειρώματος δεν είναι στο σώμα του φίλτρου αλλά στο σταθερό σώμα της αντλίας.Εφιστούμε την προσοχή σας όταν βιδώνετε ή ξεβιδώνετε ένα φίλτρο χρειάζονται μαλακές κινήσεις γιατί μπορεί να σπάσει.
Εάν η φθορά είναι στο σώμα του φίλτρου τότε μπορούμε να αλλάξουμε μόνο το φίλτρο

 

Το φίλτρο μπορεί να μην ξεβιδώνει από αντικείμενα που έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό

 
Το φίλτρο μπορεί να μην ξεβιδώνει από αντικείμενα που έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό.Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να λύσουμε όλη την αντλία για να βγάλουμε τα εγκλωβισμένα αντικείμενα και να μην επιμένουμε να ξεβιδώσουμε το φίλτρο. Κατόπιν πρέπει να εξετάσουμε εάν η αντλία έχει υποστεί βλάβη όπως σπάσιμο της φτερωτής της, καταπόνηση της περιέλιξης ή βλάβη στα υδρολίπαντα κουζινέτα της. Εάν παρουσιάζεται μία από τις πάνω περιπτώσεις τότε πρέπει να γίνει και αλλαγή αντλίας.Καλό είναι να το αναλάβει ένας τεχνικός για να μήν σπάσει το φίλτρο και γίνει μεγαλύτερη ζημιά.
 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

 

                                                                                          ΒΛΑΒΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ                                                                                                       

Βλάβες προβλήματα πλυντηρίων ρούχων

 

Για αυτές τις βλάβες και για οποιαδήποτε άλλη βλάβη μπορούμε να δώσουμε λύση. Για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση σας κρατάμε παρακαταθήκη ανταλλακτικών στους πιο κινήσημους  κωδικούς.
 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ