Πρόβλημα βλάβη δεν κλείνει η πόρτα του πλυντηρίου ρούχων

Πίνακας Περιεχομένων

 

Έμπειρος τεχνικός πλυντηρίων-επισκευή οικιακών συσκευών 6992340589

Η πόρτα του πλυντηρίου ρούχων δεν κλείνει από τις παρακάτω αιτίες.
Δεν κλείνει η πόρτα του πλυντηρίου λόγω προβλήματος στο κλείστρο του πλυντηρίου ρούχων. Το κλείστρο βρίσκεται στην πόρτα του πλυντηρίου και πολλές φορές σπάει ο μηχανισμός του. Πρέπει να αντικατασταθεί.
Δεν κλείνει η πόρτα του πλυντηρίου λόγω προβλήματος στο μπλόκο του πλυντηρίου. Στο μπλόκο του πλυντηρίου μπαίνει το κλείστρο της πόρτας και ασφαλίζει. Το μπλόκο του πλυντηρίου παίρνει εντολή από την πλακέτα και ασφαλίζει το κλείστρο ώστε η πόρτα να παραμένει κλειστή.
Δεν κλείνει η πόρτα του πλυντηρίου ρούχων λόγω προβλήματος στην πλακέτα.Η πλακέτα δεν δίνει εντολή να κλείσει το μπλόκο και να ασφαλίσει το κλείστρο της πόρτας με αποτέλεσμα η πόρτα να παραμένει ανοιχτή.
Δεν κλείνει η πόρτα του πλυντηρίου λόγω προβλήματος στο μεντεσέ της πόρτας.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

 

                                                                                 ΒΛΑΒΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ                                                                                                       

Βλάβες προβλήματα πλυντηρίων ρούχων

Για αυτές τις βλάβες και για οποιαδήποτε άλλη βλάβη μπορούμε να δώσουμε λύση. Για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση σας κρατάμε παρακαταθήκη ανταλλακτικών στους πιο κινήσημους  κωδικούς.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ