Κωδικοί βλάβης πλυντηρίου ρούχων Hoover

Κωδικοί σφαλμάτων πλυντηρίων ρούχων Hoover

Τεχνικός πλυντηρίων ρούχων τηλ 6992340589

Οι κωδικοί βλαβών πλυντηρίων ρούχων σας ενημερώνουν για σφάλματα λειτουργίας του πλυντηρίου σας.Δίνουν στον τεχνικό ένα σημείο εκκίνησης εντοπισμού της βλάβης.Οι κωδικοί σφάλματος εμφανίζονται στην οθόνη του πλυντηρίου ρούχων με τα προθέματα d και e.Επίσης οι κωδικοί βλάβης εμφανίζονται ως φωτεινές ενδείξεις από led που αναβοσβήνουν. Ακολουθεί μια λίστα με τους πιο συνηθισμένους κωδικούς σφαλμάτων  πλυντηρίων ρούχων hoover και τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.Σε διαφορετικά μοντέλα της ίδιας μάρκας ενδέχεται να διαφέρουν οι κωδικοί σφάλματος.Λάβετε επίσης υπόψη ότι οι κατασκευαστές μπορούν και αλλάζουν τους κωδικούς βλάβης χωρίς προειδοποίηση και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτοί οι κωδικοί σφάλματος θα ισχύουν για το συγκεκριμένο μοντέλο σας, καθώς επίσης όλοι οι κωδικοί ισχύουν για ένα ευρύ φάσμα μοντέλων και όχι συνήθως για ένα συγκεκριμένο μοντέλο.

 

Κωδικοί βλαβών πλυντηρίων Hoover

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΜΟΤΕΡ:

E00 Eeprom – Ελαττωματική μονάδα ελέγχου “Cuore” ή/και καλωδίωση.

E01 Ελαττωματική συσκευή ασφαλείας πόρτας/Η συσκευή πέδησης τυμπάνου ή/και η καλωδίωση.

E02 Η Φάση Γέμισης Νερού δεν ολοκληρώθηκε εντός του σχεδιασμένου ορίου χρόνου. Ελαττωματική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, πρεσοστάτης, σωλήνας πλήρωσης νερού, χαμηλή πίεση νερού στο δίκτυο ή/και καλωδίωση.

E03 Η Φάση Αποστράγγισης Νερού δεν ολοκληρώθηκε εντός του προβλεπόμενου οριακού χρόνου. Βουλωμένο φίλτρο, αντλία αποστράγγισης, σωλήνας αποστράγγισης, εκκένωση τοίχου και/ή καλωδίωση.

Ε04 Αρκετές (3) παρεμβάσεις από την Αντιπλημμυρική Ασφάλεια Επικοινωνίας της Pressostat. Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα μπλοκαρισμένη, ανοιχτή, ελαττωματικός πρεσοστάτης και/ή καλωδίωση.

E05 Ανοίχθηκε ή βραχυκυκλώθηκε ο αισθητήρας ένδειξης θερμοκρασίας NTC και/ή Καλωδίωση.

E06 Eeprom – Ελαττωματική μονάδα ελέγχου “Cuore” και/ή καλωδίωση (MDL) – Μπλοκαρισμένος ρότορας κινητήρα και/ή καλωδίωση.
E07 (INVENSYS) – Ελαττωματική συσκευή ασφαλείας πόρτας (μπλοκαρισμένη ανοιχτή) ή/και καλωδίωση.

E08 Ελαττωματικό Ταχομετρικό Dynamo (ανοιχτό ή βραχυκυκλωμένο) ή/και καλωδίωση
. Η αντίσταση για τα πηνία Tacho είναι:

Πηνίο Tacho για κινητήρα Ceset: 42 Ohm

Πηνίο Tacho για κινητήρα Hoover: 156 Ohm

Πηνίο Tacho για μοτέρ Σόλα: 184 Ohm

E09 Ελαττωματική μονάδα ελέγχου “Cuore” (κατεστραμμένο TRIAC κινητήρα) ή/και καλωδίωση.

E12 Λείπει ο διάλογος μεταξύ της μονάδας ελέγχου “Cuore” και της πλακέτας οθόνης και/ή της καλωδίωσης.

E13 Λείπει ο διάλογος μεταξύ της μονάδας ελέγχου “Cuore” και της πλακέτας οθόνης και/ή της καλωδίωσης. (MDL) – Ελαττωματική μονάδα ελέγχου “Cuore” ή/και καλωδίωση.

E14 (INVENSYS) – Λείπει θέρμανση νερού: ελαττωματικός αισθητήρας NTC ή/και ελαττωματικό στοιχείο θέρμανσης νερού και/ή καλωδίωση.

E15 Ελαττωματική μονάδα ελέγχου “Cuore” – Μη προγραμματισμένη μονάδα ελέγχου “Cuore”.

E16 Το θερμαντικό στοιχείο νερού έχει βραχυκύκλωμα ή ελαττωματική ηλεκτρική μόνωση.

E17 Λάθος σήμα από Tachometric Dynamo.

E18 Ελαττωματική μονάδα ελέγχου “Cuore” και/ή καλωδίωση – Λανθασμένη συχνότητα δικτύου.

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΜΟΤΕΡ:

 

E01 Ελαττωματική συσκευή ασφαλείας ή καλωδίωση κλειδαριάς πόρτας.

E02 Βασικό φορτίο νερού δεν ολοκληρώθηκε εντός του ορίου χρόνου των 3′ 30″.

E03 Φάση αποστράγγισης που διαρκεί περισσότερο από 3′.

E04 Παρέμβαση από την Anti Flood Safety Of Pressostat.

E05 Ελαττωματικός αισθητήρας ή καλωδίωση ένδειξης θερμοκρασίας NTC.

E06 Ελαττωματικός πίνακας ελέγχου “Core” ή καλωδίωση.

E07 Υπερθέρμανση του στοιχείου Ic IGBT της πλακέτας “Core” (T>90°C)

E08 Ανοιγμένο/βραχυκυκλωμένο πηνίο ταχυμετρικού δυναμό ή πλακέτας ή καλωδίωσης.

E09 Ανοιγμένο/Συντομευμένο Ic IGBT σε πίνακα “Core” ή Ανοιγμένο/Συντομευμένο

Μοτέρ.

E11 Ελαττωματική μονάδα στεγνώματος Άνοιξε/Βραχύθηκε ή Καλωδίωση (μόνο WD).

E12 Λείπει διάλογος μεταξύ πινάκων ή καλωδίωσης.

E13 Λείπει διάλογος μεταξύ πινάκων ή καλωδίωσης.

E14 Ελαττωματικός πίνακας ελέγχου “Core” ή καλωδίωση

 

Πλυντήρια ρούχων Hoover – ΣΕΙΡΑ VHD “DIGIT”:

ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΡΟΥΤΙΝΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ.

 

Για να ξεκινήσετε μια Αυτόματη δοκιμή του μηχανήματός σας, ακολουθήστε τις παρακάτω πληροφορίες

 

• Πριν ξεκινήσετε, αδειάστε το τύμπανο του πλυντηρίου, κατά τη διάρκεια της σειράς Auto-test, η ασφάλεια κατά της ανισορροπίας είναι συνήθως απενεργοποιημένη.

• Τοποθετήστε το κουμπί επιλογής προγράμματος (αναφ. 2 στην εικόνα 1) στη θέση OFF.

 

Για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα δοκιμής αυτοδιάγνωσης:

 

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ΠΡΩΤΟ κουμπί της ομάδας κουμπιών επιλογών με τα LED στα αριστερά.

• Γυρίστε τον Επιλογέα Προγράμματος από τη θέση απενεργοποίησης 2 βήματα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

• Μετά από 3 δευτερόλεπτα και εντός 5 δευτερολέπτων, αφήστε το κουμπί ΠΡΩΤΗΣ επιλογής.

• Εάν η προηγούμενη διαδικασία εκτελέστηκε σωστά, όλα τα LED ανάβουν ταυτόχρονα

• Πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ (για να ξεκινήσει η αλληλουχία Αυτοδιάγνωσης.

τώρα κάντε κλικ στην καρτέλα “Δοκιμή αυτοδιάγνωσης” παραπάνω:

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

 

Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα Πλυντήρια που παράγονται

από τον Όμιλο Candy, όλες οι συσκευές της σειράς “VHD DIGIT” είναι εξοπλισμένες

με ένα προηγμένο λογισμικό, ικανό να αναγνωρίσει αμέσως την παρουσία των πιο σοβαρών λειτουργικών προβλημάτων. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο τρέχων κύκλος πλύσης διακόπτεται και η οθόνη DIGIT εμφανίζει τον σχετικό Κωδικό Σφάλματος. Ο κωδικός σφάλματος εμφανίζεται στην οθόνη DIGIT, όπως φαίνεται παρακάτω (το παράδειγμα δείχνει τον Κωδικό Σφάλματος E 02, που εμφανίζεται κάθε φορά που η βρύση ξεχαστεί κλειστή): Σε περίπτωση που εμφανιστεί κωδικός σφάλματος και το μηχάνημα είναι ακινητοποιημένο. Για να επανεκκινήσετε το μηχάνημα είναι απαραίτητο να μετακινήσετε τον Επιλογέα Προγράμματος στο OFF

θέση. Στη συνέχεια, εάν υπάρχει ακόμα νερό στη δεξαμενή, επιλέξτε τη θέση «ΣΤΡΑΓΞΗ» και περιμένετε να τελειώσει η φάση αποστράγγισης. Τελικά μετακινήστε τον Επιλογέα Προγράμματος στο OFF. Περιμένετε 2 δευτερόλεπτα και επιλέξτε ένα νέο πρόγραμμα πλύσης.

Εάν το πρόβλημα που εντοπίστηκε προηγουμένως πρέπει τώρα να λείπει, ο καθορισμένος κύκλος πλύσης εκτελείται στο φυσικό του τέλος. Αντίθετα, θα εμφανιστεί ο ίδιος Κωδικός Σφάλματος με τον προηγούμενο (ή διαφορετικό) και το Μηχάνημα έχει σταματήσει.

Κάνοντας αναφορά στον παραπάνω πίνακα συνέχισης των διαθέσιμων Κωδικών Σφάλματος, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τη σημασία της τέλειας συνέχειας της ηλεκτρικής καλωδίωσης και των σχετικών βυσμάτων, όταν ασχολούμαστε με ηλεκτρονικά χειριστήρια του

Οικογένεια «Πυρήνας». Αυτό ισχύει και για τις επαφές στον πίνακα ελέγχου και για τις αντίστοιχες επαφές στα ελεγχόμενα περιφερειακά (επιλογέας προγράμματος, πίνακας οθόνης, αντλία αποστράγγισης κ.λπ.). Μερική οξείδωση ορισμένων συνδετήρων

Οι επαφές στον πίνακα ελέγχου “Core” ή στα συνδεδεμένα περιφερειακά, θα μπορούσαν να προκαλέσουν την εμφάνιση ενός κωδικού σφάλματος που σχετίζεται με περιφερειακά, ακόμη και αν το εμπλεκόμενο περιφερειακό σε τέλειες συνθήκες. Επομένως, προτείνουμε να ελέγξετε προσεκτικά τη σχετική καλωδίωση, πριν από οποιαδήποτε αντικατάσταση του πίνακα ελέγχου “Core” και πριν αντικαταστήσετε οποιοδήποτε από τα

σχετικά περιφερειακά. Ένας έγκυρος έλεγχος της καλωδίωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί αφαιρώντας τους συνδετήρες από τη θέση τους (τόσο στον πίνακα ελέγχου και στη συνέχεια στο σχετικό περιφερειακό) και ψεκάζοντας μέσα στους ίδιους συνδέσμους μια μικρή ποσότητα υγρού Contact Cleaner. Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το βύσμα στη θέση του και ξεκινήστε ξανά τη ρουτίνα Auto-test, για να δείτε εάν εμφανίζεται ξανά η Προειδοποίηση Σφάλματος. 

 

  Κωδικοί βλάβης πλυντηρίου ρούχων Hoover

 

Τι προσέχουμε στην επισκευή ενός πλυντηρίου ρούχων

Πρέπει να κατανοήσετε ορισμένα πράγματα πριν ξεκινήσετε την επισκευή οποιασδήποτε συσκευής μόνοι σας. Θέλουμε να καταστήσουμε   πολύ, πολύ σαφή σε όποιον αποφασίσει να ερευνήσει ένα από αυτά ή οποιοδήποτε άλλο πλυντήριο ρούχων:

  • Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλειά σας, είστε εσείς και χρησιμοποιώντας αυτόν τον οδηγό αποδέχεστε ότι οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκαλέσετε και η εργασία που αναλαμβάνετε είναι αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.
  • Θα σας ενημερώσουμε για τις κοινές αιτίες των κωδικών σφαλμάτων, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τυχόν εξαρτήματα ή εργασίες που προτείνονται θα επιλύσουν το πρόβλημα. Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να διαγνώσετε το συγκεκριμένο πρόβλημά σας και να το επιλύσετε.
  • Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την αγορά ανταλλακτικών που δεν επιλύουν το πρόβλημα, αυτό εξαρτάται από τη δική σας διάγνωση και όχι τη δική μας.
  • Δεν συνάγεται, υπονοείται ή παρέχεται καμία εγγύηση.

Πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσετε ότι οι κωδικοί σφαλμάτων ή βλαβών δεν είναι μια “μαγική κουκκίδα”, δεν θα σας πουν ποιο είναι το πρόβλημα, θα σας προσφέρουν μόνο μια ένδειξη για το πού βρίσκεται το πρόβλημα και δεν υποκαθιστούν τον παλιό καλό διαγνωστικό  έλεγχο  ενός πεπειραμένου τεχνικού.

Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την επισκευή ενός πλυντηρίου ρούχων ώστε να έχουμε ασφάλεια και για να αποφύγουμε τα ατυχήματα.Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:Τι προσέχουμε στην επισκευή ενός πλυντηρίου ρούχων  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ