Βλάβη πρόβλημα το πλυντήριο ρούχων ρίχνει αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ.

Πίνακας Περιεχομένων

 

Έμπειρος τεχνικός πλυντηρίων-επισκευή οικιακών συσκευών 6992340589

Υπάρχει διαφορά στην αιτία της βλάβης όταν πέφτει η ασφάλεια από το όταν πέφτει ο αντιηλεκτροπληξιακός ρελές.
Όταν πέφτει η ασφάλεια αιτία είναι τα πολλά αμπέρ και το βραχυκύκλωμα. Όταν πέφτει ο αντιηλεκτροπληξιακός ρελές αιτία είναι η διαρροή ρεύματος στο σώμα του πλυντηρίου. Η διαρροή ρεύματος είναι πολύ επικίνδυνη για τη ζωή του ανθρώπου. Για αυτό πάντα οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να είναι γειωμένες και να έχουμε αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη στον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού.
Διαρροή ρεύματος μπορεί να προκληθεί από τις παρακάτω αιτίες.
Διαρροή από την καλωδίωση.
Διαρροή από τον ηλεκτροκινητήρα.
Διαρροή από την αντίσταση.
Διαρροή από την πλακέτα.
Διαρροή που μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρολογικό υλικό ή ηλεκτρικό  αυτοματισμό του πλυντηρίου.
Η εύρεση της διαρροής ρεύματος γίνεται από το όργανο μέτρησης που λέγεται megger.

                                                                                   ΒΛΑΒΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ                                                                                                       

Βλάβες προβλήματα πλυντηρίων ρούχων

 

Για αυτές τις βλάβες και για οποιαδήποτε άλλη βλάβη μπορούμε να δώσουμε λύση. Για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση σας κρατάμε παρακαταθήκη ανταλλακτικών στους πιο κινήσημους  κωδικούς.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ